7.9.09

N.U.S.A.N.T.A.R.A

N.U.S.A.N.T.A.R.A merupakan singkatan Nations Under Special Assosiative Necessity To Achieve Regional Aspiration. Ianya berfungsi sebagai sebuah pertubuhan yang mengumpulkan wakil 4 negara kepulauan Nusantara iaitu Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei dan membentuk organisasi sentrik Melayu yang pertama.

Kewujudan NUSANTARA mampu merangsang perkembangan ekonomi serantau, budaya dan seni. NUSANTARA diketuai oleh Pengerusi, diilham mampu membincang perkara yang sangat kompleks berhubung kemelayuan kepulauan Melayu hari ini dan membentuk sistem perdagangan bebas yang luas untuk pembangunan serantau.

Dengan wujudnya NUSANTARA, lebih banyak tanggungjawab sosial memajukan rantau ini dapat dilakukan dengan kewujudan dana yang dijana melalui teknologi serta duti perdagangan. Dana ini juga dapat digunakan untuk memajukan industri pelancongan, penyiaran serta komunikasi rantau ini dengan berpaksikan sentrik Melayu.

NUSANTARA, dengan 250 juta penduduk dijamin mampu memperlihatkan wujudnya ketuanan bahasa Melayu di rantau Asia Tenggara apabila mampu membawa Melayu sebagai satu bahasa penting dalam membawa aspirasi 4 negara tersebut.

Labels: , , , ,

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

sejak bila NUSANTARA jadi N.U.S.A.N.T.A.R.A..??

5/10/09 14:14  
Blogger abdul beig said...

He humiliates the tamil, and our culture, he doesn’t deserve to run for office in a multicultural country like ours.

http://youtu.be/Lj8Dp-RBokU

24/4/13 18:36  
Blogger Abdullah Farooq said...

Najib wants to buy us.
http://www.malaysiakini.com/news/227713

24/4/13 23:08  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home